Maakt geld de mens gelukkig?

Over de hele wereld heeft de rijkdomstoename een onbedoeld gevolg veroorzaakt: een toenemend gevoel van tijd schaarste.

Een grootschalig onderzoek van de Harvard School of Business toont aan dat het gebruik van geld om tijd te kopen een buffer kan bieden tegen het gevoel van tijdgebrek. Hierdoor wordt geluk bevorderd.

Met behulp van grootschalige en uiteenlopende testen in de Verenigde Staten, Canada, Denemarken en Nederland (n = 6.271) wordt aangetoond dat personen die geld aan tijdbesparende diensten besteden, een grotere levensbevrediging aangeven. Een veldexperiment toont aan dat werkende volwassenen meer geluk rapporteren nadat ze geld besteden aan een tijdbesparende aankoop, dan bij een materiële aankoop. Samen wijzen deze resultaten erop dat het gebruik van geld om tijd te kopen mensen kan beschermen tegen de nadelige effecten van tijdsdruk op geluk.

Lees het verslag van dit onderzoek (Engels):